Jaunumi

2014. gada 3. februārī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Maija Radziņa aizstāvēja promocijas darbu “Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asinsvados” un ieguva medicīnas doktora zinātnisko grādu diagnostiskās radioloģijas specialitātē.
Grāmata domāta par uzziņas avotu ne tikai radiologiem, radioloģijas rezidentiem un ultrasonogrāfijas speciālistiem, kas veic vairogdziedzera izmeklēšanu, bet arī endokrinologiem, ķirurgiem un visu citu specialitāšu ārstiem, kam savā praksē jāsaskaras ar nepieciešamību izmeklēt vairogdziedzera slimniekus un vērtēt radioloģisko izmeklējumu rezultātus.
Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācijas dibinātāji, valdes locekļi un pieredzējuši ultrasonogrāfijas speciālisti 2011. gada jūnijā Rīgas Stradiņa universitātē ieguvuši doktora zinātnisko grādu radioloģijā
RSU Iekšķīgo slimību katedras kolektīvs kopš 2005. gada strādā pie jaunas mācību grāmatas „Klīniskā medicīna” sagatavošanas. Iepriekšējā grāmata “Iekšķīgās slimības” profesores Olgas Kovšas redakcijā divos izdevumos tika izdota septiņdesmito gadu beigās. Latvijā trīsdesmit gadu laikā nomainījusies vadošo ārstu paaudze, mainījušās diagnostikas un ārstniecības metodes. Pasaules pieredze liecina, ka dažādu valstu medicīnas augstskolu terapijas katedru kolektīvi apjomīgas “Iekšķīgo slimību” grāmatas izdod ne biežāk kā reizi 20–40 gados.