Sertifikācija

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

 

Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību no 2013. gada 1. janvāra reglamentē 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Informējam, ka dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.  

Ja iesniedzot dokumentus, ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, resertifikācija netiks piemērota.

Lūdzu sekojiet savam sertifikāta beigu termiņam un sertifikācijas komisijas sēžu datumiem!

Sertifikācijas dokumenti:

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Ārstniecības personas sertifikāts, 1. pielikums

Sertifikācijas lapa, 2. pielikums

Resertifikācijas lapa, 3. pielikums

Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, 4. pielikums

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi, 5. pielikums

Resertificējamās personas iesniegums

 

Resertifikācijas gadījumā iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno arī pēdējā sertifikāta kopija.

LRA Sertifikācijas komisijas sēdes 2019. gadā: 

  • 14. februārī
  • 16. maijā
  • 29. augustā
  • 21. novembrī

Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju jāveic Ārstu biedrības kontā!

Sertifikācija 59,76 EUR
Resertifikācija 48,38 EUR

Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836

 

Sertifikācijas dokumentus jāiesniedz lietvedei sertifikācijas jautājumos Santai Štālmanei Latvijas onkoloģijas centrā - 8. stāvā, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00, iepriekš sazinoties pa tel. 67042118, 27844417        

Pirmreizējas sertifikācijas reizē jākārto eksāmens (daudzizvēļu tests un praktisks eksāmens). Praktiskā eksāmena norise tiek saskaņota 2 mēnešus pirms Sertifikācijas komisijas sēdes ar Artu Strazdiņu pa tel. 29496716.

Pirmreizējās sertifikācijas gadījumā jāuzrāda sertifikāts par sekmīgu ultrasonogrāfijas kursu noklausīšanos un jāpievieno atskaite par vismaz 2000 patstāvīgi veiktām ultrasonogrāfijas manipulācijām. 

Ārstu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju vispārējās ultrasonogrāfijas metodes sertifikāta iegūšanai veic Latvijas Radiologu asociācijas (LRA) Sertifikācijas komisija. 


No 2015. gada 24. aprīļa LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:

dr. med. Maija Radziņa – komisijas priekšsēdētāja

dr. med. Arta Strazdiņa - sekretāre (tel. 29496716)

dr. med. Pēteris Priedītis

dr. med. Kārlis Kupčs

dr. Arturs Šorubalko