Sertifikācijai

Nolikums par ārstu speciālistu sertifikāciju Latvijā

http://www.arstubiedriba.lv/sertifikacija/