Struktūra

Asociācijas galvenā izpildinstitūcija ir valde, kuru biedru kopsapulce ievēl uz četriem gadiem.

Kopš 2019. gada 8. novembra asociācijas valde darbojas sekojošā sastāvā:

Prezidents

Viktors Ļiņovs

Valde

Maija Radziņa

Ilze Apine

Pēteris Priedītis

Madara Rauda

Andrejs Lioznovs

Kaspars Stepanovs

Revidents

Ivo Ivaskis