"IBUS: Multimodality Breast Imaging and Image-guided Interventions" kursi

2015. gada 17. - 19. aprīlī, Otvokā (pie Varšavas), Polijā notiks "IBUS: Multimodality Breast Imaging and Image-guided Interventions" kursi.

Vairāk informācijas šeit.